Busca Avanzada

Catálogo de trámites

  • Inicio
  • Catálogo de trámites

Catálogo de trámites Índice de contenidos

Relación de trámites e consultas en orde alfabética. Cada trámite inclúe información sobre público obxectivo, normativa asociada, formularios para a súa impresión e a súa dispoñibilidade para ser xestionados en liña.

Autorizaciones de entidades de crédito y de sucursales de entidades de crédito de terceros países

Autorizaciones de proveedores de servicios de pago y/o de dinero electrónico

Autorizaciones para otros tipos de actividades reguladas

Billetes e moedas

Central de balances

Central de información de riscos

Emprego e bolsas

Regulación

Mercado de débeda pública

Operacións co exterior y valores negociables

Reclamacións e defensa da clientela bancaria

Rexistros oficiais

Servizos

Sistemas de pagamento

Supervisión