Administracións

Administracións

Relación de trámites e consultas orientados ás administracións. Cada trámite inclúe información sobre este, a súa normativa asociada, formularios para a súa impresión e a súa dispoñibilidade para ser xestionados en liña.

Billetes e moedas

Central de balances

Central de información de riscos

Comunicación de infraccións e fraudes

Regulación

Operacións co exterior y valores negociables

Reclamacións e defensa da clientela bancaria

Rexistros oficiais

Servizos

Sistemas de pagamento

Supervisión