Contacto

Contacto

O obxecto deste contrato é poder facer consultas, comentarios ou suxestións de carácter xeral relacionadas coa Sede Electrónica.

As consultas, comentarios ou suxestións relativas aos trámites ou servizos dispoñíbeis na Sede Electrónica deben xestionarse a través da información de contacto específica dispoñíbel na páxina web de cada trámite ou servizo para que as diferentes unidades do Banco de España responsables dos devanditos trámites poidan contestalas.

O Banco de España atenderá a súa consulta o máis axiña posíbel.

Formulario de contacto Abre en nueva ventana