Busca Avanzada

Contacto

Contacto Índice de contenidos

O obxectivo desta caixa de correo de contacto é resolver dúbidas de carácter xeral relacionadas coa Oficina Virtual.

A contestación ao seu correo realizarase ao enderezo de correo electrónico que nos indique e, por defecto, ao de procedencia da súa consulta.

A unidade do Banco de España que xestiona a Oficina Virtual tratará de atender a súa consulta á maior brevidade.

Formulario de contacto Abre en nueva ventana