Inicio

Calendario

Consideraranse días inhábiles os mencionados no Boletín Oficial do Estado para cada Comunidade Autónoma.  No apartado «Normativa relacionada» pódense consultar os días inhábiles do ano en curso e do ano anterior.  Deberán terse en consideración as festas locais tanto da sede central coma das sucursais do Banco de España. Para obter máis información consulte o apartado «Outra información de interese».