Busca Avanzada

Empresas

Empresas Índice de contenidos

Relación de trámites e consultas orientados ás empresas. Cada trámite inclúe información sobre este, a súa normativa asociada, formularios para a súa impresión e a súa dispoñibilidade para ser xestionados en liña.

Autorizaciones de entidades de crédito y de sucursales de entidades de crédito de terceros países

Autorizaciones de proveedores de servicios de pago y/o de dinero electrónico

Autorizaciones para otros tipos de actividades reguladas

Billetes e moedas

Central de balances

Central de información de riscos

Regulación

Operacións co exterior y valores negociables

Reclamacións e defensa da clientela bancaria

Rexistros oficiais

Servizos

Sistemas de pagamento

Supervisión