Busca Avanzada

Cidadáns

Cidadáns Índice de contenidos

Relación de trámites e consultas orientados ao cidadán. Cada trámite inclúe información sobre este, a súa normativa asociada, formularios para a súa impresión e a súa dispoñibilidade para ser xestionados en liña.

Autorizaciones de entidades de crédito y otras actividades reguladas

Autorizaciones de proveedores de servicios de pago y/o de dinero electrónico

Billetes e moedas

Central de información de riscos

Emprego e bolsas

Regulación

Operacións co exterior y valores negociables

Reclamacións e defensa da clientela bancaria

Rexistros oficiais

Servizos

Sistemas de pago

Supervisión

© Banco de España. Reservados todos os dereitos