Busca Avanzada

Sinatura electrónica

 • Inicio
 • Sinatura electrónica

Sinatura electrónica Índice de contenidos

Como norma xeral, nesta Oficina Virtual admítense os certificados electrónicos máis habituais: DNIe, FNMT, etc. Pode consultar a lista completa de certificados admitidos polo Banco de España na seguinte páxina: http://pki.bde.es/pscsAbre en nueva ventana

Non obstante, e dado que cada trámite define os certificados que admite, recoméndase a lectura da documentación asociada a cada un deles para coñecer as súas particularidades.

Certificados electrónicos emitidos polo Banco de España

Adicionalmente, o Banco de España ten a posibilidade de emitir un tipo de certificado electrónico, que é válido para algúns dos trámites dispoñibles. Para máis información consulte a seguinte páxina: http://pki.bde.es/ociAbre en nueva ventana

Información adicional

Póñense á súa disposición os seguintes arquivos relacionados:

 • Manual de verificación de sinatura
  Este documento constitúe unha guía de configuración e utilización da aplicación Adobe Reader para validar a sinatura electrónica de documentos PDF.
 • ACraiz.crt
  Certificado da Autoridade de certificación raíz de Banco de España
 • ACcorporativa.crt
  Certificado da Autoridade de Certificación intermedia de Banco de España

Non existen trámites

CONTACTO

Sistemas de Información

© Banco de España. Reservados todos os dereitos