Institucións financeiras

  • Inicio
  • Institucións financeiras

Institucións financeiras

Relación de trámites e consultas orientados ás institucións financeiras. Cada trámite inclúe información sobre este, a súa normativa asociada, formularios para a súa impresión e a súa dispoñibilidade para ser xestionados en liña.

Autorizacións de entidades de crédito e de sucursais de entidades de crédito de terceiros países

Autorizacións de provedores de servizos de pago e/ou de diñeiro electrónico

Autorizacións e rexistros para outro tipo de actividades

Billetes e moedas

Central de balances

Central de información de riscos

Regulación

Comunicación de infraccións e fraudes

Mercado de débeda pública

Operacións co exterior y valores negociables

Reclamacións e defensa da clientela bancaria

Rexistros oficiais

Servizos

Sistemas de pagamento

Supervisión