Institucions financeres

  • Inici
  • Institucions financeres

Institucions financeres

Relació de tràmits i consultes orientats a les institucions financeres. Cada tràmit inclou informació, la normativa associada, formularis per a la impressió i la disponibilitat per ser gestionat en línia.

Autoritzacions d'entitats de crèdit i de sucursals d'entitats de crèdit de tercers països

Autoritzacions de proveïdors de serveis de pagament i/o de diners electrònics

Autoritzacions i registres per a una altra mena d'activitats

Bitllets i monedes

Central de balanços

Central d'informació de riscos

Regulació

Comunicació d'infraccions i fraus

Mercat de deute públic

Operacions amb l'exterior i valors negociables

Reclamacions i defensa de la clientela bancària

Registres oficials

Serveis

Sistemes de pagament

Supervisió