Ciutadans

Ciutadans Índice de contenidos

Relació de tràmits i consultes orientats al ciutadà. Cada tràmit inclou informació, la normativa associada, formularis per a la impressió i la disponibilitat per ser gestionat en línia.

Autorizaciones de entidades de crédito y otras actividades reguladas

Autorizaciones de proveedores de servicios de pago y/o de dinero electrónico

Bitllets i monedes

Central d'informació de riscos

Ocupació i beques

Regulació

Operacions amb l'exterior i valors negociables

Reclamacions i defensa de la clientela bancària

Registres oficials

Serveis

Sistemas de pago

Supervisió

© Banco de España. Reservats tots els drets