Signatura electrònica

 • Inici
 • Signatura electrònica

Signatura electrònica Índice de contenidos

Com a norma general, en aquesta Oficina Virtual s'admeten els certificats electrònics més habituals: DNIe, FNMT, etc. Pot consultar la llista completa de certificats admesos pel Banc d'Espanya a la pàgina següent: http://pki.bde.es/pscsAbre en nueva ventana

No obstant això, i ja que cada tràmit defineix els certificats que admet, es recomana la lectura de la documentació associada a cada un d'ells per conèixer les seves particularitats.

Certificats electrònics emesos pel Banc d'Espanya

Addicionalment, el Banc d'Espanya té la possibilitat d'emetre un tipus de certificat electrònic, que és vàlid per a alguns dels tràmits disponibles. Per a més informació consulti la pàgina següent: http://pki.bde.es/ociAbre en nueva ventana

Informació addicional

Es posen a la seva disposició els arxius relacionats següents:

 • Manual de verificació de signatura
  Aquest document constitueix una guia de configuració i utilització de l'aplicació Adobe Reader per validar la signatura electrònica de documents PDF.
 • ACraiz.crt
  Certificat de l'Autoritat de Certificació arrel del Banc d'Espanya
 • ACcorporativa.crt
  Certificat de l'Autoritat de Certificació intermèdia del Banc d'Espanya

No hi ha tràmits

CONTACTE

Sistemas de Información

© Banco de España. Reservats tots els drets